Bestyrelsen

I Grundejerforeningen er det de enkelte ejerforeninger, der er medlem (ikke de enkelte lejlighedsejere/lejere), hvorfor også grundejerforeningens bestyrelse består af repræsentanter valgt på generalforsamlingen blandt disse foreninger.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger bliver lagt udpå denne hjemmeside under »Referater«. efterhånden, som referaterne er blevet godkendt.

Bestyrelsens sammensætning

  • Formand: Jørgen Green, Askholm II – valgt 2020 for 2 år.
  • Lene Morrison, Egholm, valgt 2020 for 2 år.
  • Aksana Palevich, Askholm I, valgt 2019 for 2 år.
  • Sune Hvidtfeldt Håkansson, Birkholm II, valgt 2019 for 2 år.
  • Jacob Kusk, Husbådelauget Sluseholmen.
  • Bendt Schaarup, Fyrholm, valgt 2020 for 2 år.

Endvidere er Palle Hübsch, der bor på Egholm, tilknyttet bestyrelsen som frivillig koordinator med ansvar for tildeling og kontrol af bådpladser m.m.  E-mail: phhavnefronten@outlook.com. Mobil 26 74 30 26.

Vores kontaktperson hos foreningens administrator Newsec A/S er Rune Hall. Rune Hall kan kontaktes på telefon 45 26 86 52 og e-mail: rbh@newsec.dk.