Miljøstationen

Miljøstationen må kun bruges af beboerne på Sluseholmen (se kort).

Erhvervsdrivende SKAL altid bruge Genbrugspladsen i Vasbygade 26.
Genbrugspladsen i Vasbygade har åben mandag-fredag 13-18, lørdag-søndag 10-17.

Du skal være i besiddelse af en nøgle for at komme ind på miljøstationen. Den vil du få enten af dit boligselskab/administrator eller af den tidligere ejer. Har du ikke nogen nøgle, men bor på Sluseholmen Nord, så kan du bestille en nøgle hos vores administrator Newsec A/S.

Miljøstationen er kun for beboere på Sluseholmen Nord. På grund af vedvarende roderi og trusler på miljøstationen, skal grundejerforeningen opfordre dig til at sikre, at døren er låst, når du er kommet ind på pladsen, og at døren er låst, når du igen forlader pladsen. Det er IKKE nok, at døren smækker. Nøglen skal anvendes til at låse døren.

Luk ingen uvedkommende ind!

Sten, grus, sanitetsudstyr, tagplader, mursten, tagsten, beton og trykimprægnerede brædder
Skal altid på Genbrugspladsen i Vasbygade 26.

Bioaffald
Bioaffald må ikke afleveres på Miljøstationen  – det skal indtil videre i skraldesuget!

I skraldesuget skal affaldsposer på max. 15 liter og med lukkeanordning eller lignende anvendes. Poserne kan købes i supermarkederne, så der er ingen undskyldning for ikke at bruge sådanne poser.

Der foregår i øjeblikket forhandlinger mellem Københavns Kommunes tekniske forvaltning og grundejerforeningen om i hvilket omfang og på hvilken måde ordningen med modtagelse af bioaffald skal gennemføres på Sluseholmen Nord samt hvornår. Kommunen havde planer om at opstille 24-26 700-liter plastcontainere ved indgangene til gårdene. Det har grundejerforeningen afvist. Grundejerforeningen undersøger i øjeblikket mulighederne for etablering af nedgravede containere til modtagelse af bioaffald på miljøstationen og ude i området. Efter sommerferien vil der blive indledt forhandlinger med Københavns Kommune om problemet.

Tøj
Tøj og stoffer skal ikke på miljøstationen, men kan afleveres i Røde Kors to tøjcontainere lige uden for miljøstationen.

ALT affald til miljøstationen skal sorteres og ikke bare smides tilfældigt.

Der er separate containere til:
• Glas.
• Batterier.
• Småt elektronik.
• Metal.
• Aviser.
• Pap (se om papresser nedenfor).
• Plast (hård og blød plast, men ikke flamingo).

Der er også opsat et skab til »Farlig affald«. Det farlige affald skal stilles uden for skabet. En medarbejder fra Grøn Vækst vil sørge for, at kemikalierne bliver låst inde i skabet.

Herudover er der opstillet en stor VIP-container til stort brændbart, planter, jord, flamingo m.m.

På forpladsen stilles stort brændbart, fjernsyns- og computerskærme samt hårde hvidevarer.

Pappresser
Grundejerforeningen har opstillet en pap-presser nede i »Byttehjørnet«, som beboerne skal bruge, når de afleverer pap og papkasser. Ved brug af pap-presseren slipper man for at rive pappet i stykker eller trampe på papkassen, og grundejerforeningen slipper for at overflytte pappet og papkasserne fra pap-containerne til pap-presseren.
Fjern plastik (skal i plastcontainerne) og flamingo (skal i den store VIP-container for blandet affald) inden I lægger pappet eller papkassen i maskinen.
1. Åbn lågen.
2. Læg pappet eller papkassen ind.
3. Luk lågen
4. Tryk på den grønne knap, og pappet og papkassen vil blive presset med et tryk på 25 tons.

Hvis den gule lampe lyser, så er pap-presseren fyldt. Læg i stedet pappet/papkassen i pap-containerne, så vil medarbejderen fra Grøn Vækst tømme pap-presseren og presse dit pap.

Byttehjørnet
I bunden af miljøstationen er der etableret et overdækket byttehjørne, hvor du kan opstille eller finde:
• Bøger.
• Cd’er og DVD’er.
• Køkkengrej.
• Legetøj.
• Elektriske apparater (der virker).
• Indbo (uden skader eller pletter).

NB! Hjælp venligst med at rydde op i byttehjørnet.