Nøglebrik til miljøstationen

Nøglesystemet på miljøstationen er blevet udskiftet med et elektronisk nøglebriksystem, således, at man kan sikre, at det kun er beboere på Sluseholmen Nord, som bruger miljøstationen. Det skyldes, at det er beboerne på Sluseholmen Nord, som ejer og betaler for driften af miljøstationen. Samtidig overtager grundejerforeningen administrationen og udleveringen af nøglebrikkerne.

Der kan kun udleveres en nøglebrik pr. lejlighed, da sikkerheden og årsagen til udskiftningen var at mange tabte og ikke-afleverede brikker var i brug af folk, som ikke længere boede på Sluseholmen Nord samt udefrakommende klunsere.

Forretningsdrivende kan ikke bruge miljøstationen eller få udleveret en nøglebrik. Forretningsdrivende skal bruge Sydhavnens Genbrugscenter: Sydhavnens Genbrugscenter, Bådehavnsgade 50, 2450 København SV.

Hvis din nøglebrik holder op med at fungere, så skal du sende en mail til formand@gfsluseholmen.dk, som via mail vil aftale med dig, hvad der skal ske. Nøglebrikken vil blive udskiftet eller kodet på ny og udleveret til dig ved miljøstationen. Der vil ikke blive opkrævet betaling for denne service.

Hvis en nøglebrik tabes eller ikke bliver overdraget til en ny beboer i lejligheden, skal du betale 300 kr. for en ny nøglebrik Dette beløb bedes overført til vores administrator Newsec på bankkonto: Reg: 5371 Konto: 0245667. Mrk. nøglebrik.

Den gamle nøglebrik vil blive slettet i systemet. For at få en ny nøglebrik, skal du oplyse navn og adresse. Navnet skal være en person, som er folkeregistertilmeldt på adressen.

Den nye nøglebrik vil blive udleveret til dig efter nærmere aftale, når betalingen er registreret.

Nøglebrikbestilling
Fulde navn