Krav, som skal opfyldes

For at få og bevare en bådeplads, skal du opfylde følgende krav, som er vedtaget af Grundejerforeningen Sluseholmen Nord efter aftale med By & Havn og Københavns Kommune.

 1. Du skal bo og være folkeregistertilmeldt på Sluseholmen Nord. Lejemålet ophører uden godtgørelse ved fraflytning eller salg af lejligheden.
 2. Der må max. være tilknyttet 1 bådeplads på lejlighed. Ejere eller lejere med en bådeplads ved egen facade mod kanal, kan dog leje en plads ved kaj udover pladsen ved egen facade mod kanal, hvis ejerens eller lejerens båd er større end det tilladte ved dennes facade mod kanal.
 3. Lejeren af bådepladsen skal fremvise gyldigt førebevis til motordrevne fritidsfartøjer, (som minimum bevis for speedbådsprøve) eller lignende.
 4. Båden skal være ansvarsforsikret.
 5. Når du har fået tildelt og anvist en plads, skal du have en båd liggende ved den tildelte bådeplads inden for 3 måneder. Sker dette ikke tildeles pladsen den næste person på ventelisten.
 6. Ovennævnte krav skal dokumenteres før tildeling af plads og udlevering af årsmærke.

Kravene er kun et uddrag af de regler, som gælder for udlejning af bådepladser, og som du kan hente ned som PDF-fil på din computer ved at trykke på linket.

Dokument vedr. reglerne for udlejning af bådpladser

Vores administrator hos Newsec A/S er Rune Hall, e-mail: rbh@newsec.dk, tlf. 45 26 09 63.

Endvidere hjælper Palle Hübsch, der bor på Egholm, med den praktiske håndtering vedr. tildeling af pladser.  E-mail: phhavnefronten@outlook.com. Mobil 26 74 30 26.

Rune og Palle håndterer  i fællesskab alle opgaver:

 • såsom sikre korrekt fysisk mærkning af bådepladser,
 • årlig uddeling af bådemærker,
 • administrere ventelisten,
 • tildele bådepladser,
 • tjekke for “tomme” bådepladser,
 • sikre, at der ligger de rigtige både på bådepladserne og/eller sørge for fjernelse i samarbejde med By & Havn samt
 • opdatering af oversigtstegning over bådepladserne.

Havnereglement

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne