Vejlaug

Sluseholmen Vejlaug ejer og har ansvaret for vedligeholdelse af vejen Sluseholmen, som går fra broen over Teglværksløbet til vejen Sjællandsbroen.

Når byggeriet på Sluseholmen Syd langs med Sluseholmen er afsluttet i i 2020 er det planen, at vejen ændres fra en privat fællesvej til en kommunal vej og at forpligtelsen yoæ vedligeholdelse af vejen overgår til Københavns Kommune.

Grundejerforeningen Sluseholmen Nord er medlem af bestyrelsen. Jørgen Green sidder som repræsentant for Grundejerforeningen Sluseholmen Nord i bestyrelsen. Bestyrelsen omfatter herudover Danica Ejendomme, Arbejdernes Landsbank og PFA, som alle ejer et stykke af vejen.