Mødereferat af ordinærmøde Grundejerforeningen Sluseholmen Nord 25 August 2022