Sluseholmen nord

Mobilt & Gadesalg på Sluseholmen Nord

Grundejerforeningen giver fra 2023 og frem, mulighed for gadesalg på fællesarealerne. Grundejerforenings bestyrelse har taget stilling hvor udbydere må placere deres salgsvogn mm. på kort.

Placering
Det vil være tilladt at opsætte foodtruck / salgvogn mm. på pladsen overfor Ricco’s. På kortet ses området (markeret med grønt), hvor det kun er tilladt at opsætte foodtrucks / salgssteder. Har man en mini mobiltsalg dvs. cykler med vogn og lign. kan dette gøres via gaderne mm.

Bemærk: Pladsen foran Metropolis på Ben Websters Vej er ikke grundejerforeningens areal.

For at sikre rimelige forhold for den enkelte gadesælgere, og for at bevare et stabilt samarbejde og dermed ordnede forhold, forbeholder Grundejerforeningen sig dog retten til at begrænse antallet af tilladelser 4 stk. 

Opstilling af møblement: parasoller/terrassevarmere/borde/stole/bænke, er som udgangspunkt tilladt, under forudsætning at disse ikke forhindrer almindelig færdsel, og at det opstillede møblement er offentlig tilgængelig. 

Da vi ikke pt. har mulighed for at administrer tilladelser, så bliver det “first come first serve” dvs. dem som er der først på dagen, og ikke overstiger de tilladte 4 stk. er dem som har pladsen på dagen, det er ikke muligt at reservere og spærre pladse(r).

Gadesalget skal ske i henhold til følgende regler:

● Gadesalg skal være uden røg og lugtgener og må ikke være af støjende karakter.
● Gadesalg må kun forekomme mellem kl. 09:00 – 22:00 alle dage.
● Der må ikke efterlades effekter mm. fra gadesalg. 
● Sælger skal kunne forvise en gyldig erhvervsforsikring.
● Brug af brænde/grillkul skal begrænses.
● Sælger skal opstille en skraldespand og selv bortskaffe affaldet.
● Sælger må ikke benytte grundejerforeningens skraldespande.
● Området hvor sælger står, skal slutrengøres hver dag, så der ikke efterlades spor.
● Grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget og kan påtvinge den enkelte         vogn fjernet med en dags varsel.
● Der er mulighed for at 2 x 16A samt 1 x 220v nu.
● Der må ikke bruges generator, da den støjer.
● Ved Vandtrappen (Richard Boones Vej) tillades der ikke store gadesalgsvogne (biler)
● Parkeringspladser må ikke spærres.
● Der må ikke være udhæng på vognen, som f.eks cyklister eller gående kan ramme.
● Mindre møblement kan opstilles. Som borde, stole, parasoller.
● Gadesalg er en prøveordning på vores fællesområder.

Kontaktperson
formand@gfsluseholmen.dk