Kontakt

Grundejerforeningens formand
Peter Franklen, formand@gfsluseholmen.dk

Grundejerforeningens administrator
Rune Hall, 45268652, rbh@newsec.dk
G/F Sluseholmen Nord
Newsec
Hovedgaden 4
2800 Kgs. Lyngby

Vedrørende miljøstationen
https://www.gfsluseholmen.dk/miljoestationen/

Grundejerforeningens bådpladsansvarlig
Palle Hübsch, 26743026, phhavnefronten@outlook.com

Grundejerforeningens bestyrelse
Peter Franklen, Metropolis – valgt 2021 for 1 år.
Lene Morrison, Egholm, valgt 2020 for 2 år.
Aksana Palevich, Askholm I, valgt 2019 for 2 år.
Sune Hvidtfeldt Håkansson, Birkholm II, valgt 2019 for 2 år.
Jacob Kusk, Husbådelauget, valgt 2020 for 2 år.
Casper B. Petersen, Fyrholm, valgt 2022 for 2 år.

Grundejerforeningens medlemmer
Askholm I, ejerforening
Askholm II, almen afdeling
Birkholm I, ejerforening
Birkholm II, almen afdeling
Bøgholm, ejerforening
Bådklubben Valby
Egholm
Fyrholm, ejerforening
Hjortholm, lejeboliger
Husbådelauget Sluseholmen
Kidholm, ejerforening
Lindholm, ejerforening
Metropolis, ejerforening