Sluseholmen nord

Parkering FAQ

Generelt om denne FAQ

Bestyrelsen i grundejerforeningen ønsker at besvare spørgsmål angående parkeringsordningen som er blevet indført i området – især de tilbagevendende spørgsmål. Vi ved, at det er nemt at blive forvirret eller få forkert information, og det er frustrerende når man ikke synes at man kan få svar på sine spørgsmål. Kontakt os, hvis du mener at der mangler punkter i denne oversigt.

 

Spørgsmål for dem der ikke har en licens.

 

Hvordan får jeg en beboerlicens?

 • Log ind på borger.dk og download en beboerlicens. Det koster 75,-

 • Send en mail til ks@apcoa.dk med følgende informationer:

  • Dit fulde navn

  • Mailadresse til kontakt

  • Mailadresse til oprettelse af elektronisk p-tilladelse

  • Mailadresse til fakturering

  • Dit telefonnummer

  • Din adresse

 

Kan jeg få en beboerlicens hvis jeg ikke bor i Sluseholmen Nords område?

 • Nej, beboerlicenser er for beboere. 

 

Kan jeg få en erhvervslicens til min firmabil? 

 • Der gives en begrænset mængde erhvervslicenser til lokale virksomheder efter ansøgning til grundejerforeningens bestyrelse. Beboere med firmabil (som ikke er for stor til p-pladserne) kan bruge deres beboerlicens til firmabilen.

 

Spørgsmål for dem der har licens.

 

Jeg har fået en afgift, og mener at det er en fejl. Hvad skal jeg gøre?

 • Kontakt APCOA på ks@apcoa.dk. Hvis du har holdt i området med en bil som er korrekt registreret hos APCOA og ikke er for stor til p-pladserne, kan der være tale om en fejl. Hvis dialogen med APCOA ikke fungerer, kan du kontakte grundejerforeningen.

 

Hvordan skifter jeg den nummerplade som er tilknyttet min beboerlicens? 

 • Se vejledning i den mail du har fået fra APCOA

 

Hvor må jeg parkere med licens?

 • Alle parkeringspladser på Ben Websters Vej, Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej. 

 

Hvor må man ikke parkere? 

 • Parkering er forbudt uden for parkeringsbåsene. Det er ikke tilladt at parkere på Oscar Pettifords Vej, hvor båsene tilhører Metropolis Ejerforening og resten er brandvej. Det er ikke tilladt at parkere på Thad Jones Vej, Ernie Wilkins Vej eller Kenny Drews Vej.

 

Hvad er reglerne på vejen Sluseholmen?

OBS: disse pladser hører under Vejlauget Sluseholmen, og ikke grundejerforeningen. Det er dog grundejerforeningen som er forbindelsesled til vejlauget, som ikke kan kontaktes direkte. Nedenstående regler gælder uanset om man har parkeringslicens eller ej.

 • Pladserne ved Irma (foran Sluseholmen 20) er i tidsrummet 12-22 tidsbegrænset til 15 minutter (med korrekt stillet p-skive), og fri parkering i resten af døgnet. 

 • Pladserne ved Irma (foran Sluseholmen 22) er i tidsrummet 12-22 tidsbegrænset til 15 minutter (med korrekt stillet p-skive), der er parkeringsforbud i tidsrummet 4-12 (hvor Irma kan få leveret varer med lastbil), og fri parkering 22-4.  

 • Foran Sluseholmen 37 er der tre pladser med fri parkering. 

 • Foran Sluseholmen 30-44 er der (op til) seks pladser med fri parkering.

 • Foran Sluseholmen 39, d.v.s. foran Børnehuset Sluseholmen, er der parkerings- og stopforbud mandag-fredag 7:30-8:30 og 15:30-16:30, så institutionens bus kan parkere. Resten af tiden er der fri parkering.  

 • Fra Monica Zetterlunds Vej (ulige numre) til Sjællandsbroen er der generelt 2 timers parkering, og det samme på den lige side fra Otto Brandenburgs Vej til Sjællandsbroen. Læg dog mærke til lokal skiltning.

 

Spørgsmål om delebiler og bybiler.

 

Hvad er delebiler og bybiler – hvad er forskellen?

 • Delebiler er biler med en fast tilknytning til en P-plads. Bybiler findes og lejes over en app, og efterlades ved destinationen. Delebiler vil på nuværende tidspunkt sige “ShareNow og GreenMobility

 

Findes der delebiler i området?

 • Lige nu har LetsGo to pladser ud for Dexter Gordons Vej 3. De betaler for to beboerlicenser. 

Hvis man opretter sig som bruger, kan man bruge rabatkoden “letsgoslusen” og få 56% rabat på abonnementet (standardabonnement). 

 

Har LetsGo en særlig begunstigelse i området?

 • Nej. Der er ikke andre delebilsordninger i området, men det betyder ikke at andre er udelukket. Eventuelle andre delebilsordninger kan kontakte bestyrelsen, så vi kan starte en dialog om evt muligheder, hvor mange kunder I skal skaffe i området for at få en plads, etc. 

 

Kan man bruge bybiler og stille dem på Sluseholmen Nords område?

 • Lige nu får biler fra ShareNow og GreenMobility ikke bøder. Vi ønsker at få en aftale med de to firmaer, så de betaler et rimeligt fast beløb, og man derefter kan parkere frit i området med deres biler. 

 

Spørgsmål om reglerne, indførelsen af reglerne og specielle forhold.

 

Hvorfor er det ikke gratis for beboere at parkere i området (eller væsentligt billigere)?

 • Det er for at undgå en situation, hvor det bliver så meget billigere at parkere i gadeplan, at der sker en stor flytning af biler fra p-kældrene. Langt de fleste af områdets p-pladser er i kældrene, og vi vil undgå en situation hvor p-pladserne i gadeplan er fyldt op igen, pladserne i kældrene bliver usælgelige, og alle er utilfredse. 

 

Kan vi få ændret på priser, regler, administration af p-området?

 • Ja, hvis det vedtages på en generalforsamling i grundejerforeningen. Bestyrelsen implementerer og retter sig efter foreningens vedtagelser, og det er derfor vi har fået p-regler. 

 

Hvordan kan man stille forslag om ændringer?

 • Du er ikke personligt medlem af grundejerforeningen, og privatpersoner kan ikke stille forslag eller have møderet til generalforsamlingen.
  Hvis du bor i en ejerbolig, er det din ejerforening som er medlem og kan sende forslag og repræsentanter til generalforsamlingen, og du kan kontakte din bestyrelse.
  Hvis du bor i almen lejebolig (Birkholm eller Askholm), er det din afdelingsbestyrelse som du kan kontakte.
  Hvis du bor i privat lejebolig, er det ejendommens ejer, som også er grundejer og medlem af grundejerforeningen. De har ret til at stille forslag og deltage på generalforsamlingen. 

 

Hvor store biler må holde i området? 

 • Biler som er mindre end 2,10 meter i højden og mindre end 5,5 meter i længden kan holde i området som personbiler med beboerlicens. 

 

Hvorfor har I en regel som handler om bilens højde? Der er da masser af plads opad?

 • Vi har brug for en regel som forhindrer at meget store biler holder permanent i området, hvor de rager ud over både fortov og vejbane. Næsten alle de biler som er for lange, er også for høje, og meget få biler er for høje uden at være for lange. Det er et valg af regler, som opnår det nødvendige. 

 

Hvorfor går I op i bilernes størrelse?

 • Området p-pladser er korte, og fortovene er smalle. Når store biler gør fortovene ubrugelige, trækker fodgængere, løbere, barnevogne og kørestole ud på kørebanen på parkeringsområdet, og det skaber farlige situationer. Det har været et ønske fra beboere og boligforeninger i årevis at få afhjulpet dette.  

 

Hvad med håndværkerbiler, flyttebiler og andre nødvendige besøgende i området?

 • De skal betale 12,- i timen for den tid de holder her, men kan i øvrigt holde i området mellem 6:00 og 18:00 selv om de er større end områdets pladser er bygget til. 

 

Hvad går indtægterne fra parkering til?

 • Den del som ikke går til APCOA, går ind i grundejerforeningens økonomi, det vil sige fælleskassen for beboerne i området. Grundejerforeningen betaler for rengøring og vedligehold på området, og til nye projekter. Der er udsigt til, at indtægterne fra parkering kan forbedre foreningens økonomi, som indtil nu har haft kontingenter fra medlemmerne, som eneste indtægtskilde. 

 

Er der fri parkering for elbiler?

 • Nej, elbiler har samme forhold som fossilbiler. Vi arbejder på at etablere ladestandere, men har heller ikke planer om at give fri parkering ved disse. 

 

Handicapparkering?

 • Biler med handicapskilt kan parkere gratis på alle parkeringspladser til biler, uanset om de er dedikerede til handicapbiler eller er normale parkeringspladser.

 

Motorcykler?

 • Motorcykler kan parkere gratis på alle parkeringspladser dedikeret til motorcykler.