Sluseholmen nord

Miljøstationen Sluseholmen Nord

Her kan du aflevere dit sorterede affald.

Pap – Plastik – Glas – Papir – Metal – Farligt affald – Batterier

IIKKE: Jord, planter, grus, byggeaffald, sanitet, Stort indbo (møbler)
Indendørs træ (genanvendelse), tagsten osv. det skal på Sydhavn Genbrugscenter – Bådehavnsgade 50

Ved misbrug af miljøstationen, vil adgangsbrikken blive lukket

Miljøstationen er åben kl. 06 – 20 alle dage

Miljøstationen er kun for beboere i Grundejerforeningen Sluseholmen Nord (se ovenstående kort)

Retningslinjer for bestilling af en ny nøglebrik til Miljøstationen
A) Er du beboer på Sluseholmen Nord og er din nøglebrik i stykker eller har du ikke modtaget en nøglebrik ved indflytning fra den tidligere ejer/lejer, kan du få udleveret en ny. Det er en gratis service fra bestyrelsen i Grundejerforeningen, som førhen kostede penge.

B) Der kan kun tilknyttes en nøglebrik pr. lejlighed. Hvis der udstedes en ny nøglebrik, så slettes den gamle nøglebrik som tidligere tilhørte lejligheden.

C) Udlevering af nøglebrikker sker ca. to gange om måneden og udleveres i en nøgleboks, hvor beboeren selv skal hente den.

D) Er du privat udlejer, erhvervsudlejer eller er du administrator for en almen boligforening og ønsker en nøglebrik til din lejer, så bed lejeren om selv at sende en mail til nedenstående mailadresse med navn, email og adresse. Alternativt kan du som udlejer sende os en mail med beskrivelse samt lejerens navn, adresse og email. Miljøstationen må kun bruges af beboeren af lejligheden og ikke af udlejeren/udlejningsselskabet. Vi svarer beboeren, også på engelsk hvis det er nødvendigt.

E) Hvis du sender en forespørgsel på mail, uden at svare på de 5 nedenstående svar, så går vi ud fra at du ikke har læst retningslinjerne ABCDE og FAQ1234. Derfor vil mailsvaret være et link til denne tekst:

Læs venligst retningslinjerne ABCDE og FAQ1234 før du sender en mail. 

FAQ 1: Kan jeg få en ekstra nøglebrik til min rengøringshjælp, min ægtefælle, min håndværker, mit barn, min ven, min far? Læs venligst retninglinje B igen. Svar: Nej. Der kan kun tilknyttes en nøglebrik pr. lejlighed.

FAQ 2: Hvis jeg skriver til jer at jeg har tabt min nøglebrik og bestiller en ny (selvom at jeg ikke har tabt den), så får jeg jo en ekstra af jer? Læs venligst retninglinje B igen. Svar: Nej. Så virker den første ikke mere, da der kun kan være en nøglebrik pr. lejlighed.

FAQ 3: Koster det noget? Læs venligst retningslinje A igen. Svar: Nej. Det kostede tidligere kr. 300. Men nu betaler grundejerforeningen for din nye nøglebrik og en fra bestyrelsen bruger sin dyrebare tid på at registrere og udlevere den til dig.

FAQ 4: Jeg har en nøglebrik liggende, som ikke virker til Miljøstationen. Kan I få den til at virke? Svar: Nej. Det er enten en gammel nøglebrik som er slettet, eller også har den aldrig været oprettet til brug af Miljøstationens dørsystem.

Send en mail med følgende 5 svar

1) Har du læst retningslinjerne ABCD og FAQ1234: (ja/nej)
2) Beskriv hvorfor du ønsker en ny nøglebrik:
3) Beboerens fornavn og efternavn:
4) Beboerens adresse:
5) Beboerens email:

til miljoestationen@gfsluseholmen.dk