Sluseholmen nord

Grundejerforeningens og Vejlaugets arealer

GRUNDEJERFORENINGEN SLUSEHOLMEN NORD ejer vejene, fortovene og træ broerne på Dexter
Gordons Vej. Ben Websters Vej. Oscar Pettifords Vej, Ernie Wilkins Vej, Kenny Drews Vej, Thad Jones Vej og
Richard Boones Vej samt miljøstationen og området bag ved.

SLUSEHOLMENS VEJLAUG ejer vejen Sluseholmen, cykelstierne og fortovene fra Teglværksbroen til
Sjællandsbroen. Reglerne gælder for Grundejerforeningen Sluseholmen Nord’s del af vejen.

Regler for arealerne:

1. Cykler
Det er ikke tilladt at parkere cykler andre steder end i cykelstativerne.
Det er ikke tilladt at låse cykler fast til træer, lygtepæle, broer, skilte m.m.

2. Fortove og træbrygger
Det er ikke tilladt at placere private ting (*) på fortove og træbrygger
eller at hænge ting på træer, lygtepæle eller skilte.

3.  Midlertidig placerede ting
Hvis der modtages varer, skal disse fjernes samme dag eller dagen efter.
Hvis der bygges, skal byggematerialerne fjernes efter få dage.

4. Fast inventar
Bestyrelsen skal godkende placeringen af private bord- og bænkesæt,
blomsterkummer, affaldsspande og private cykelstativer.

5. Overholdelse af regler
Hvis reglerne ikke overholdes, flytter eller fjerner grundejerforeningen effekterne under ansvar, på ejerens regning, samt giver besked om hvor de er flyttet hen. Efter en periode afleveres det som hittegods,
hvis ikke at det er afhentet eller at forholdet er bragt i orden.

(*) Ikke udtømmende eksempler på ting er: kajakker, motorcykler, ankre, supboards, knallerter, opbevaringsbokse, kæder, tovværk,
byggematerialer, påhængsmotorer, gummibåde, brændetårne, sækkevogne, master, fendere, nøglebokse m.m.

GRUNDEJERFORENINGEN SLUSEHOLMEN NORD
SLUSEHOLMENS VEJLAUG

Vejen Sluseholmen

SLUSEHOLMENS VEJLAUG ejer vejen Sluseholmen, cykelstierne og fortovene fra Teglværksbroen til
Sjællandsbroen.
Vejlauget består af Grundejerforeningen Sluseholmen Nord, Grundejerforeningen Sluseholmen Syd,
Arbejdernes Landsbank m.fl.

regler_gf
Københavns Kommunes retningslinjer for “god ganglinje”
Regler for erhvervsdrivendes brug af fortovene.

1. Fast inventar
Vejlauget skal godkende fast inventar på fortovene.

2. Midlertidig opstilling
Butiksejere eller andre erhvervsdrivende, som ønsker midlertidig / daglig opstilling foran deres butik, kan som udgangspunkt gøre dette på brostensarealerne mellem bygningerne og betonfliserne, efter aftale med
administratorerne.

3. Fortovene
Der skal være “god ganglinje”, så man kan passere hinanden på fortovene. Det betyder i praksis, at fortovets to betonfliser altid skal være frie.

4. Uden for åbningstid
Uden for åbningstid skal erhvervsdrivende bortfjerne alt udstillingsudstyr, cykelstativer, borde, paller mv fra fortovet. Overtrædelser heraf kan medføre bortfjernelse, under ansvar, for ejers regning.

Kontakt : John 4414 5018
SLUSEHOLMENS VEJLAUG